เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา กยศ.

ระบบสำหรับนักศึกษาเข้ากรอกข้อมูล แบบคำขอกู้ยืมเงิน

ระบบส่งเอกสาร กยศ. Online

ระบบตรวจสอบผลการเรียน (นักศึกษา)

ระบบใบลงทะเบียนเรียน (นักศึกษา)

Facebook ติดตามข่าวสาร กยศ.

ระบบสำหรับนักศึกษา ตรวจสอบยอดหนี้

ระบบจิตอาสา Online

ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ กยศ.

เกร็ดความรู้ นักศึกษา กยศ. ทุกคนควรรู้

เงื่อนไขการชำระหนี้

กรุณาชำระหนี้ กยศ. เถอะค่ะ

เพราะยังมีรุ่นน้องนักเรียน นักศึกษาอีกมากมายที่รอโอกาสทางการศึกษา

โอกาสที่จะมีอนาคตดีๆ เหมือนกับคุณ

ไม่เช่นนั้น เรา...ต้องขอเอาจริง!!!

เพราะเราได้สิทธิ์ตามกฎหมายให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

และสามารถหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ได้

หากผิดนัดชำระหนี้ เราสามารถฟ้องศาลเพื่อดำเนินคดีได้อีกด้วย

กยศ. ชำระง่าย จ่ายสะดวก หลากหลายช่องทางในการชำระหนี้

เพื่อส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้อง ผู้กู้ยืมรุ่นพี่จะจ่ายทางไหนได้บ้าง ?ความพึงพอใจการให้บริการ

การให้คำปรึกษา กยศ.

สถานที่มีความเหมาะสม

เจ้าหน้าที่ให้บริการ

ข้อมูลการให้กู้ยืมเงิน